dnes je 1.12.2023

Input:

Komentár k stavebnému zákonu § 123a Slovenská stavebná inšpekcia

31.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 123a Slovenská stavebná inšpekcia

Ing. Vasil Ivanov

PhD.

§ 123a

Slovenská stavebná inšpekcia

(1) Zriaďuje sa Slovenská stavebná inšpekcia (ďalej len „inšpekcia“), ktorá je odborným orgánom, prostredníctvom ktorého ministerstvo vykonáva hlavný štátny stavebný dohľad.

(2) Inšpekcia je štátna rozpočtová organizácia zapojená finančnými vzťahmi na rozpočet ministerstva. Inšpekciu tvorí riaditeľstvo inšpekcie so sídlom v Bratislave a stavebné inšpektoráty (ďalej len „inšpektoráty“), ktoré sú preddavkovými organizáciami zapojenými na rozpočet riaditeľstva inšpekcie. Riaditeľstvo inšpekcie je služobným úradom zamestnancov, ktorí v inšpekcii vykonávajú štátnu službu (11b) a zamestnávateľom zamestnancov, ktorí v inšpekcii vykonávajú práce vo verejnom záujme. (11c) Na čele riaditeľstva inšpekcie je riaditeľ inšpekcie, ktorého vymenúva