dnes je 1.10.2022

Input:

Kolaudácia stavby bez neskolaudovanej prístupovej cesty

5.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.01 Upozornenia na prax

Ing. Nadežda Fuksová

2022.01.1 Kolaudácia stavby bez neskolaudovanej prístupovej cesty

JUDr. Martina Jenčová

Ak chce vlastník pozemku uskutočniť na pozemku stavbu, jednou z prvých otázok, ktorú musí vyriešiť je otázka prístupovej cesty. Veľkou výhodou je, ak je táto postavená a hlavne, ak je skolaudovaná (hoci toto nie je podmienkou). Vtedy mu nič nebráni podať žiadosť o vydanie stavebného povolenia a stavebnému úradu (ak sú ostatné podmienky splnené) nič nebráni v tom toto rozhodnutie vydať.

Otázka prístupovej cesty sa môže zdať nepodstatná, nakoľko na pozemok sa dá dostať aj tak, netreba však zabúdať na ust. § 47 Stavebného zákona, ktorý hovorí o všeobecných technických podmienkach na navrhovanie stavieb. A teda, že stavby sa musia navrhovať tak, aby boli po celý čas životnosti v súlade so základnými požiadavkami na stavby, so zastavovacími