dnes je 19.7.2024

Input:

Hromadné podujatie - zdravotný dohľad a ochrana pred požiarmi v roku 2023

23.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.08.2.1 Hromadné podujatie – zdravotný dohľad a ochrana pred požiarmi v roku 2023

Ing. Lukáš Židík


Otázka:

Ako to je z povinnosťou zabezpečiť prvú pomoc (RZP) a požiarnu hliadku pri podujatí, ktoré organizujeme vo vlastnej réžii? Podujatie sa organizuje kombinovane v exteriéri aj interiéri a predpokladáme účasť okolo 5000 ľudí za celý deň (nie po celý čas).

V ktorom zákone/vyhláške by som vedel nájsť takúto definíciu?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

  • Zákon 314/2001 Z. z.;

  • Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z.;

  • Zákon NR SR č. 479/2008 Z. z.;

  • Smernica MZ SR č. SZS 4851/1996 vo Vestníku 3-4/1997;

  • Zákon č. 1/2014 Z. z.

Pohľad autora na problematiku:

PO:

Paragraf 4 písm. d) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov ukladá právnickej a osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi povinnosť zabezpečovať plnenie opatrení na zabezpečenie ochrany