dnes je 16.4.2024

Input:

Faktory pracovného prostredia

7.4.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.04.1.1 Faktory pracovného prostredia

Ing. Lukáš Židík

Na pracoviskách existujú nebezpečenstvá súvisiace s prácou, ktoré môžu závažne ovplyvniť zdravie ľudí. Týmito nebezpečenstvami sú nebezpečné faktory pracovného prostredia. Dlhodobým alebo opakovaným pôsobením na zamestnancov môže dôjsť k takému poškodeniu zdravia, že týmto zamestnancov je priznaná choroba z povolania.

O podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií nám hovorí vyhláška MZ SR č. 448/2007 Z. z..

Rozdelenie faktorov práce a pracovného prostredia:

 • Hluk.

 • Vibrácie.

 • Elektromagnetické pole.

 • Umelé optické žiarenie.

 • Ultrafialové žiarenie.

 • Infračervené žiarenie.

 • Lasery.

 • Intenzívne pulzné svetlo.

 • Ionizujúce žiarenie.

 • Zvýšený tlak vzduchu.

 • Chemické faktory.

 • Karcinogénne a mutagénne faktory.

 • Biologické faktory.

 • Záťaž