dnes je 16.4.2024

Input:

Faktory pracovného prostredia - osvetlenie pri práci

7.4.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.04.1.2 Faktory pracovného prostredia – osvetlenie pri práci

Ing. Lukáš Židík

Dobré osvetlenie a s tým spojená zraková pohoda je nevyhnutná súčasť každej pracovnej činnosti zamestnanca. Povinnosťou zamestnávateľa je zabezpečiť dostatočné osvetlenie na každom pracovisku a v takom rozsahu, aby pracovníci nepociťovali zrakovú nepohodu alebo prípadne následné zhoršenie zdravotného stavu.

Osvetlenie pri práci môžeme rozdeliť na:

  1. denné osvetlenie pracoviska,
  2. umelé osvetlenie pracoviska,
  3. združené osvetlenie pracoviska,
  4. pracovisko bez denného osvetlenia.

Denné osvetlenie a umelé osvetlenie vnútorných priestorov pracoviska sa zabezpečuje osvetľovacími otvormi alebo sústavami umelého osvetlenia tak, aby vo vnútorných priestoroch s pobytom zamestnancov alebo v ich funkčne vymedzených častiach boli dodržané základné požiadavky na osvetlenie podľa odsekov vo vzťahu k druhu a zrakovej