dnes je 24.6.2024

Input:

Dĺžka platnosti lekárskeho posudku na prácu v noci v roku 2023

15.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.05.2.1 Dĺžka platnosti lekárskeho posudku na prácu v noci v roku 2023

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. 


Otázka:

Akú dĺžku platnosti má mať lekársky posudok na prácu v noci. Ide o prácu vrátnika – informátora na vrátnici administratívnej budovy, kde počas noci nie je žiadny pohyb osôb, ani vykonávanie žiadnych špecifických činností.

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Zákon č. 301/2011 Z. z. Zákonník práce.

Pohľad autora na problematiku:

Medzi povinnosti zamestnávateľa patrí, okrem iných, aj povinnosť zabezpečiť pre zamestnancov posudzovanie zdravotnej spôsobilosti. Ide o povinnosti podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, rozvoji a podpore verejného zdravia a zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Zamestnávateľ je podľa zákona o BOZP povinný:

  • - zaraďovať zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na