dnes je 19.7.2024

Input:

Cvičný požiarny poplach

25.7.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.07.1.1 Cvičný požiarny poplach

Ing. Lukáš Židík

Trochu legislatívy na začiatok. § 28 ods. 5 vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii ukladá, že účinnosť opatrení upravených v požiarnom evakuačnom pláne sa preveruje cvičným požiarnym poplachom vo všetkých objektoch, pre ktoré je požiarny evakuačný plán vypracovaný. Aj § 5 písm. e) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 314/2001 Z. z.) ustanovuje povinnosť pre právnické osoby vykonať najmenej raz za 12 mesiacov cvičný požiarny poplach v objektoch právnickej osoby, v ktorých nie sú jednoduché podmienky na evakuáciu osôb.

Takýto objektom je stavba, v ktorej sa zdržujú len osoby znalé spôsobu evakuácie a v ktorej sa vykonáva súčasná evakuácia po únikových cestách vedúcich priamo na voľné priestranstvo, pričom táto stavba má najviac dve nadzemné podlažia a jedno podzemné podlažie, v ktorom nie je