dnes je 16.4.2024

Input:

Chemické faktory pracovného prostredia

5.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.05.1.3 Chemické faktory pracovného prostredia

Ing. Lukáš Židík

Chemický faktor je chemický prvok alebo zlúčenina, ktoré môžu byť súčasťou zmesi, vyskytujú sa v prírodnom stave alebo sú vyrobené, použité alebo uvoľnené pri akejkoľvek činnosti vrátane vzniknutého odpadu, nehľadiac na to, či sú, alebo nie sú vyrobené zámerne alebo či sú, alebo nie sú uvedené na trh.

Činnosť súvisiaca s chemickými faktormi je práca, pri ktorej sa používajú alebo sa majú používať chemické faktory pri akomkoľvek postupe vrátane výroby, manipulácie, skladovania, prepravy, zneškodňovania, úpravy, obchodovania a iného zaobchádzania alebo ktoré vznikajú pri takejto činnosti.

Zamestnávateľ je povinný zisťovať prítomnosť nebezpečných chemických faktorov na pracovisku, a ak sú prítomné:

  1. posúdiť akékoľvek riziko vyplývajúce z týchto faktorov,
  2. vyžiadať si dodatočné informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia potrebné na