dnes je 27.2.2021

Input:

BOZP značenia v súlade s nariadením vlády č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia

17.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.02.1.3 BOZP značenia v súlade s nariadením vlády č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia

Bc. Michal Pecek

V súlade s nariadením vlády č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia je zamestnávateľ povinný zaistiť bezpečnostné a zdravotné značenie na pracovisku. Môžeme sa stretnúť s týmito kategóriami označení.

Značky zodpovedajú grafickým prevedením, rozmerovými radami a farebnosťou nar. vlády č. 387/2006 Z. z. na zaistenie bezpečnostného a zdravotného značenia pri práci.

Požiarne značenie

Príkazové značenie

Zdravotné značenie

Výstražné značenie

Zákazové značenie

Ostatné značenie

Zamestnávateľ je povinný:

 • zaistiť bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci na pracovisku a v jeho priestoroch v prípade, ak sa nebezpečenstvo nedá odstrániť alebo dostatočne znížiť prostredníctvom kolektívnej ochrany alebo opatreniami, zohľadní sa pritom výsledok posudzovania rizika,

 • zamestnávateľ je povinný presvedčiť sa o prítomnosti takéhoto označenia,

 • je povinný vydať pokyny, ktoré vysvetľujú význam bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci na pracovisku a v jeho priestoroch, (smernica, dodatková tabuľa),

 • podľa potreby zabezpečiť na pracovisku a v jeho priestoroch umiestnenie označenia, ktoré sa používa v cestnej premávke, doprave na dráhe, vo vnútrozemskej plavbe, v námornej plavbe a leteckej doprave.

Označenia na pracovisku:

Zvukové označenie – pod zvukovým označením rozumieme akustické signály alebo slovnú komunikáciu, ktoré sa použijú, ak treba signalizovať nebezpečenstvo alebo upozorniť zamestnancov a iné osoby na pracovisku alebo v priestoroch zamestnávateľa, aby vykonali mimoriadne opatrenia, alebo upozorniť na núdzovú evakuáciu (rozhlas, siréna, megafón).

Ručné signály alebo slovná komunikácia sa použijú, ak to situácia vyžaduje, na usmernenie osôb vykonávajúcich činnosť, ktorá môže ohroziť bezpečnosť alebo zdravie.

Farba Význam alebo účel Pokyny a informácie 
Červená Zákazová značkaSignalizácia nebezpečenstvaZariadenie na ochranu pred požiarmi  Nebezpečné správanieStáť, zastaviť, zariadenie na núdzové vypnutie, evakuáciaOznačenie a umiestnenie  
Žltá, žlto-biela, žlto-čierna, žlto-oranžová Výstražná značka  Upozornenie, výstraha, kontrola  
Modrá Príkazová značka  Osobitné, povinnosť nosiť OOPP  
Zelená Značky pre núdzový východ,únikové cesty, prvú pomocBez nebezpečenstva  Dvere, východ, zariadenieNormálny stav  

Požiarne značenie (červenej farby)

Odporúčam prezrieť si zákon č. 314/2001 Z. z. zákon o ochrane pred požiarmi.

 • Požiarne bezpečnostné tabuľky označujú požiarno-bezpečnostné zariadenie, napr. hasiace prístroje, hydranty, hlásiče požiaru alebo vyznačujú zákazy požiarnej ochrany.

Značka na ochranu pred požiarmi je označenie, ktoré informuje o umiestnení zariadenia na ochranu pred požiarmi.

Hlavné znaky:

- obdĺžnikový alebo štvorcový tvar,

- biely piktogram na červenom pozadí.

Príkazové značenie (modrej farby)

 • Príkazové značky majú okrúhly tvar, biely grafický symbol s bielym lemom na modrom podklade.

 • Vyrábajú sa ako samolepky s priemermi o rozmere 50, 100 a 200 mm.

Príkazové kombinované značenie

 • Kombinované značky sú zložené z bezpečnostnej značky a doplnkového textu.

 • Majú obdĺžnikový tvar, biely podklad pod textom, farba písma a obrysového rámu je čierna.

 • Vyrábajú sa ako samolepky alebo plastové tabuľky o hrúbke 0,5 mm.

 • Príkazová značka je označenie, ktoré prikazuje osobitné správanie.

Hlavné znaky:

- kruhový tvar,

- biely piktogram na modrom pozadí.

Zdravotné značenie (zelenej farby)

Tieto značky bývajú zelenej farby. Najčastejšie si ich vieme všimnúť v nákupných centrách, poprípade v priemyselných objektoch, a to ako:

 • Únikové značky (únikové cesty a únikové východy).

 • Značky prvej pomoci (záchranné značky).

Najpoužívanejšie:

 • Únikový východ.

 • Úniková cesta.

 • Lekárnička.

 • Miestnosť prvej pomoci...

Výstražné značenie (žltej, žlto-čiernej farby)

Výstražné značenie

 • Výstražné značky majú tvar rovnoramenného trojuholníka, čierny grafický