dnes je 21.10.2021

Input:

BOZP u podnikateľa - účtovanie a zdanenie

8.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.09.1.7 BOZP u podnikateľa – účtovanie a zdanenie

Ing. Dušan Preisinger

Problematika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej aj „BOZP“) je definovaná aj v čl. 36 Ústavy Slovenskej republiky a ďalej ju ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je regulovaná legislatívou, ktorá vychádza z legislatívy Európskej únie a Dohovorov Medzinárodnej organizácie práce. Podporujú ju aj technické normy, odporúčania, zásady, princípy a stratégie medzinárodných inštitúcií.

Minimálny rámec na implementáciu systému manažérstva BOZP vymedzuje v súčasnosti platný zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP“). Tento zákon ustanovuje všeobecné princípy prevencie a základné podmienky na zaistenie BOZP, ako aj na zamedzenie vzniku faktorov, ktoré môžu ovplyvniť vznik pracovných úrazov,