dnes je 19.7.2024

Input:

BOZP pri duálnom vzdelávaní žiakov (mladistvých)

21.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.11.1.1 BOZP pri duálnom vzdelávaní žiakov (mladistvých)

Ing. Lenka Pénzešová Švecová, MBA

Zlúčenie teórie a praxe vo vzdelávacom procese mladých ľudí predstavuje rozhodujúci krok smerujúci k ich úspechu v profesionálnom živote. Duálne vzdelávanie, často označované ako most medzi školou a pracovným životom, prináša inovatívny prístup k formovaniu budúcnosti mladých ľudí. V dnešnej dobe rýchlych zmien a náročného pracovného prostredia je nevyhnutné pripraviť mladých ľudí tak, aby boli schopní flexibilne reagovať na požiadavky trhu práce. Duálne vzdelávanie sa javí ako perspektívna cesta k tomuto cieľu, pretože predstavuje moderný spôsob prípravy na povolanie, kde sa študent učí transformovať teoretické znalosti priamo na pracovisku zamestnávateľa do praktických skúseností. Zároveň však z hľadiska BOZP vyžaduje mnohé povinnosti aj zo strany zamestnávateľa, keďže