dnes je 19.7.2024

Input:

BOZP pre stiesnené priestory

26.7.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.07.1.2 BOZP pre stiesnené priestory

Ing. Lukáš Židík

Stiesnené priestory patria medzi najrizikovejšie činnosti, pri ktorých dochádza k smrteľným úrazom. Pokiaľ chceme pracovať v stiesnených priestoroch bezpečne, nesmieme zabúdať na prípravu a nácvik havarijných stavov.

Stiesnené priestory sú priestory, časti objektov alebo zariadení, v ktorých chýba bežná výmena vzduchu (napr. nedostatok kyslíka, zdraviu škodlivé a výbušné látky). Ide nielen o priestory zo všetkých strán priestorovo uzavreté, zakryté alebo zapustené, ale aj o priestory čiastočne uzavreté, v ktorých sú plyny a pary ťažšie ako vzduch. Charakteristickou črtou takýchto priestorov je obmedzený vstup či výstup. Za normálnych podmienok sa v nich nenachádzajú ľudia (zamestnanci). Medzi takéto priestory môžeme zaradiť šachty, studne, nádrže, stoky, potrubia, cisterny, nádrže.

Začať práce v stiesnených priestoroch je možné až po vyhodnotení