dnes je 16.4.2024

Input:

Bezpečnosť na hromadných podujatiach

10.3.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.03.1.5 Bezpečnosť na hromadných podujatiach

Ing. Lukáš Židík

Zaistiť bezpečnosť na hromadných podujatiach nie je ľahké. Preto je potrebné každé takéto podujatie ešte pred jeho začiatkom zodpovedne posúdiť, napr. podľa počtu účastníkov, prostredia, v ktorom sa bude konať, a iných rizík.

Ešte pred usporiadaním podujatia si musíme vybrať vhodné miesto na jeho konanie. Pokiaľ vieme aký počet osôb sa ho zúčastní, napr. predaj lístkov v určitom objeme, tak zvolíme kapacitne vhodné miesto.

Ďalej si daný objekt prezrieme fyzicky a budeme si všímať, či je bezpečnostné značenie dostatočné, alebo či niekde nechýba podstatný údaj. Z pohľadu BOZP sa zameriame hlavne na značenia únikových ciest, únikových východov a označení stanovísk prvej pomoci. Takéto značenie informuje unikajúce osoby o únikových cestách, únikových východoch i o núdzových únikových cestách, miestach prvej pomoci a záchrannom vybavení.