dnes je 25.7.2024

Input:

Bezpečnosť a signalizácia pri cúvaní vozidla

18.6.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.06.1.2 Bezpečnosť a signalizácia pri cúvaní vozidla

Ing. Lukáš Židík

Prečo je cúvanie problém a prečo je nebezpečné? Hlavným problémom pri cúvaní je zlá viditeľnosť, poprípade nedostatočný rozhľad vodiča zapríčinené veľkosťou vozidla, nákladom na vozidle, zle umiestnenými zrkadlami alebo nefunkčnosťou iných zariadení inštalovaných na vozidle. Ďalšími nežiaducimi vplyvmi sú rozptyľovanie vodiča, zlé počasie, rýchlosť vozidla, pracovisko a iné.

Efektívne pravidlá na zabránenie incidentom pri cúvaní:

  • vyhnite sa alebo minimalizujte cúvanie plánovaním trasy, to znamená elimináciu cúvania naplánovaním trasy tak, aby sa vozidlo pohybovalo iba dopredu. Táto prax poskytne vodičovi lepší prehľad o prichádzajúcej premávke alebo iných nebezpečenstvách, ktoré môžu nastať,

  • prizvite si na bezpečné cúvanie spôsobilú a náležite poučenú osobu – signalista,

  • používajte štandardné signály rúk v kombinácii