dnes je 24.6.2024

Input:

Ako sa pripraviť na štátny požiarny dozor (2. časť)

17.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.02.1.2 Ako sa pripraviť na štátny požiarny dozor (2. časť)

Ing. Lukáš Židík

Druhá časť článku bude zameraná na konkrétnu dokumentáciu.

Požiarna identifikačná karta a vypracúva pre každú právnickú osobu alebo fyzickú osobu-podnikateľa. Dôležité je, že ak sa organizácia člení na menšie organizačné zložky podniku alebo prevádzkarne, vypracúva sa pre každú z nich. Z tejto karty a na základe zmluvy je hneď jasné kto a ako zodpovedá za požiarnu ochranu v danej organizácií poprípade organizačnej zložke.

Požiarny poriadok pracoviska sa vypracúva pre pracoviská s miestami so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. Ak náhodou takéto miesta nemáme, čiže technik požiarnej ochrany ich neurčil žiadne takéto miesto, nemusí byť spracovaný. Ak ale takéto miesta máme je potrebné, aby tento poriadok bol umiestnený na všetkých týchto miestach. To čo všetko má poriadok obsahovať je presne popísané