dnes je 14.4.2024

Input:

10 pravidiel pre bezpečné stavenisko

18.4.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.04.1.3 10 pravidiel pre bezpečné stavenisko

Ing. Lukáš Židík

Stavenisko samo o sebe predstavuje vysoké riziko z pohľadu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Ak sa len letmo pozrieme na každú jednu stavbu tak hneď vidíme situácie, či predmety, stroje, zariadenia, ktoré predstavujú osobitné nebezpečenstvo pre každého, kto sa v danom priestore nachádza. Práve preto sa musia pre každú stavbu (stavenisko) nastaviť konkrétne pravidlá. Na základe legislatívneho rámca predstavujú tieto pravidlá akúsi štartovaciu čiaru, od ktorej začíname tvoriť bezpečné pracovné prostredie a túto čiaru nesmieme za žiadnych okolností podliezť. Ak chceme ale naďalej zvyšovať úroveň bezpečnosti na stavenisku musíme sa presunúť od pomyselnej štartovacej čiary po tú cieľovú a tým vytvoriť systém, ktorý nám po ukončení stavebných prác prinesie odmenu v podobe minimálnych nežiadúcich udalostí. Bez samotných zamestnancov