dnes je 1.10.2022

Komentár k stavebnému zákonu § 24 - § 25 Podklady na schvaľovanie územnoplánovacej dokumentácieGarancia

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k stavebnému zákonu § 16 - § 18 Orgány územného plánovaniaGarancia

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Novela Stavebného zákona od 1.1.2019Záznam

19.11.2018, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:15:36

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Zastavenie stavebného konania v roku 2019Záznam

17.5.2019, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:22:22

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Platnosť STN pri kolaudácii

13.12.2018, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 4 Urbanistická štúdiaGarancia

31.1.2020, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Jednoduchý technický opis stavbyArchív

10.12.2018, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Začiatok stavby je potrebné stavebnému úradu ohlásiťArchív

3.12.2018, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účel rozhodnutia o umiestnení stavbyArchív

25.3.2019, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Následky spojené s odmietnutím prevzatia stavebného povoleniaArchív

18.10.2018, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stavby, ktorých realizácia sa ohlasuje stavebnému úradu a stavby, kedy je potrebné stavebné povolenieZáznam

17.6.2019, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:15:06

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Zmena v osobe vlastníka bez zmeny v osobe stavebníkaArchív

21.10.2018, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzdialenosť drobnej stavby od hranice susedného pozemkuGarancia

24.8.2022, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pozemok ako objekt stavebného právaArchív

10.12.2018, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Počítanie lehôt v stavebnom konaníGarancia

26.10.2018, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Rozhodnutie o umiestnení stavby nie je potrebné vždyArchív

14.12.2018, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prerušenie a zastavenie stavebného konania v roku 2018

6.6.2018, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákona o stavebných výrobkochArchív

31.12.2018, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prerušenie stavebného konaniaArchív

22.2.2019, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Územné konanie a jeho účastníciArchív

12.12.2018, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Oznámenie územného rozhodnutia verejnou vyhláškouArchív

19.3.2019, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístup k stavebnému denníku v roku 2018

20.6.2018, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 43b - Bytové budovyGarancia

31.1.2020, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Komentár k stavebnému zákonu § 28 Uloženie územnoplánovacej dokumentácieGarancia

31.1.2020, Ing. Vasil Ivanov, PhD. , JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Vedenie stavebného denníka pri stavbe uskutočňovanej svojpomocneArchív

31.5.2019, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmena stavebníka, ak vlastník pozemku ostáva rovnakýArchív

21.1.2019, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prerokovanie návrhu v rámci vyvlastňovacieho konaniaArchív

25.1.2019, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Uskutočnenie stavby na základe ohlásenia v roku 2018

13.6.2018, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmena územného plánuArchív

10.12.2018, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právoplatnosť stavebného povolenia v roku 2019Archív

2.9.2019, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyvlastňovacie konanie uskutočňuje stavebný úradArchív

20.2.2019, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Chyby v stavebnom povoleníArchív

28.11.2018, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 33 PríslušnosťGarancia

31.1.2020, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Dôvody pre zastavenie stavebného konaniaArchív

22.2.2019, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyjadrenie k stanovisku stavebného úradu pri ohlásení stavby v roku 2018

30.7.2018, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela Stavebného zákona s účinnosťou od 1. mája 2019

17.4.2019, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Upustenie od povinnosti vytýčiť stavbu oprávnenou osobou

8.5.2018, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Späťvzatie žiadosti o vydanie stavebného povolenia v roku 2018

30.7.2018, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vrátenie správneho poplatku v stavebnom konaníArchív

14.11.2018, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stavenisko a jeho údržbaArchív

13.5.2019, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Miestne zisťovanie zo strany stavebného úraduArchív

22.5.2019, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela Občianskeho zákonníkaArchív

19.12.2018, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Počítanie lehoty pre podanie odvolania voči stavebnému povoleniuArchív

29.4.2019, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Oplotenie vyžadujúce stavebné povolenieArchív

25.4.2019, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vlastnícke právo a žiadosť o vydanie stavebného povoleniaArchív

24.10.2018, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stavebný odpad v roku 2018

18.7.2018, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Návrh novely Jadrového zákona sa týka aj Stavebného zákona

29.5.2019, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

K žiadosti o vydanie stavebného povolenia sa súhlas suseda neprikladáArchív

30.11.2018, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Doručovanie v stavebnom konaní v roku 2019Záznam

18.4.2019, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:24:48

Prístupné pre: Stavebný portál profi plus

Oprávnenie na uskutočňovanie staviebArchív

14.12.2018, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer