Najnovšie
 
Najčítanejšie
 
 
 
CallMeBack
Do not fill this:
 
WriteMeBack
Do not fill this:
 
Modré číslo / bezplatná linka
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Do not fill this:

Ukážka obsahu:

Vzor - Nájomná zmluva

Garancia 1.8.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.3 Vzor – Nájomná zmluva

Mgr. Juraj Lamačka

Stiahnuť vzor
Nájomná zmluva
uzavretá v zmysle ustanovenia § 663 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov
(ďalej len „zmluva“)

Zmluvné strany:

Prenajímateľ:

Meno a priezvisko: ............................................................
Dátum narodenia: ............................................................
Rodné číslo: ..........................................................................
Trvale bytom: .......................................................................
Bankové spojenie: ............................................................

(ďalej len „prenajímateľ“)

a


...
Koniec ukážky
...

Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia portálu SP profi po prihlásení užívateľským menom a osobným heslom.

Objednajte si predplatné SP profi a získajte tak okrem prístupu k aktualitám, otázkam, diskusnému fóru, právnym predpisom a praktickým informáciam aj prístup k databáze garantovaných odborných textov pokrývajúcich oblasť stavebníctva a architektúry (od návrhu a projektu stavieb, cez ich realizáciu, vrátane technických zariadení budov, až po kolaudáciu a odovzdanie stavby), tiež dostanete prístup k vzorom tlačív, zmlúv a žiadostí. Veľmi ľahkú orientáciu v tejto unikátnej knižnici uľahčuje prepracovaný systém vyhľadávania, vďaka ktorému rýchlo nájdete vždy správne a overené informácie.

  •  
predplatné Stavebný portál profi na 12 mesiacov

Do doby, než sa stanete predplatiteľom Stavebného portálu profi, môžete po prihlásení využiť bezplatný prístup do týchto súvisiacich dokumentov

3.4.2008 Podnájom nebytového priestoruZĂĄmok
8.2.2010 Nájomné za prenájom bytuZĂĄmok
11.9.2009 Zmena vlastníka (prenajímateľa) nehnuteľnosti pred zápisom nájomnej zmluvy do katastraZĂĄmok
8.10.2009 Koncepcia spôsobu usporiadania vzťahov súkromných vlastníkov bytových domov a nájomcov bytovZĂĄmok
6.10.2008 Prihlasovanie sa nájomcov bytov, ktoré sú súčasťou domu v súkromnom vlastníctveZĂĄmok